O firme

Spoločnosť PRR reality s.r.o.

SNP 645/18, 957 01 Bánovce nad Bebr.

V zastúpení: Ing. Michal Bolfa

IČO: 50 683 675 ; DIČ: 2120428981

Bankové spojenie: 29 4903 6340/1100

IBAN: SK90 1100 0000 0029 4903 6340

Tel: 0903 586 751

Tel2: 0915 884 230

Mail: info@prr.sk

 

Spoločnosť PRR s.r.o.

Haláčovce 123, 956 55

V zastúpení: Ing. Michal Bolfa

IČO: 47 580 844 ; DIČ: 2023986613

Bankové spojenie: 29 2591 2246/1100

IBAN: SK40 1100 0000 0029 2591 2246

Tel: 0903 586 751

Tel2: 0915 884 230

Mail: info@prr.sk