Dokumenty

PRR s.r.o.

Reklamačný poriadok -

PRR reality s.r.o.

Reklamačný poriadok

Evidencia reklamácií je situovaná v každej pobočke vo fyzickej forme.