Odhad trhovej ceny

Stanovenie(odhad)trhovej ceny nehnuteľností

 

Zistiť aktuálnu trhovú cenu nehnuteľnosti nieje jednoduché nakoľko hodnoty sa neustále menia, ale my Vám s tým radi pomôžeme a to BEZPLATNE (v prípade exkluzívneho zazmluvnenia nehnutelnosti k predaju našou spoločnosťou).


Táto služba je určená pre fyz. osoby, právnické osoby, notárov,  advokátov, súdy. Využíva sa predovšetkým pri vysporiadaní dedičstva,  majetkového vyporiadania pri rozvode a pri súdnych sporoch.
Trhovú cenu nehnuteľnosti stanovujeme porovnávacou metódou, t.j. sledovaním množstva nehnuteľností podľa podobných kritérií. Trhová hodnoda je vlastne aktuálna hodnota nehnuteľnosti na trhu v danom čase.

Pokiaľ sú k dispozícii potrebné podklady a listiny, vo väčšine prípadov nie je potrebná osobná obhliadka nehnuteľnosti. Vďaka tomu je cena za túto službu znížená a posudok Vám vypracujeme do 48 hodín po predložení potrebnej dokumentácie.

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti bez osobnej obhliadky: od 35,- EUR
Byt: 35,- EUR
Pozemok: 40,- EUR
Rodinný dom: 50,- EUR
Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti s nutnosťou osobnej obhliadky: od 60,- EUR

Máte záujem o ohodnotenie nehnuteľnosti – určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti ?
Kontaktujte nás na +421 915 884 230 alebo info@prr.sk , prípadne kontaktujte Vedenie spoločnosti.